Ekim Ayında Türkiye’nin Cari İşlemler Hesabı Fazla Verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, ekimde doğrudan yatırımlar kaynaklı 638 milyon dolar net giriş olurken, portföy yatırımlarında ise 689 milyon dolarlık net çıkış gerçekleşti.

TCMB tarafından Ekim 2023 dönemine ilişkin ödemeler dengesi verileri açıklandı.

Buna göre, ekimde doğrudan yatırımlardan kaynaklanan 638 milyon dolar net giriş olurken, portföy yatırımlarında ise 689 milyon dolarlık net çıkış oldu.

Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurt dışı yerleşiklerin hisse senedi piyasalarında 423 milyon dolarlık, devlet iç borçlanma senetlerinde de 16 milyon dolarlık net satış gerçekleşti.

Yurt dışındaki tahvil ihraçlarıyla ilgili olarak, bankalar 348 milyon dolar net borçlanma gerçekleştirirken, diğer yatırımlar altında, yurt içi bankaların yurt dışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 1 milyar 267 milyon dolar net azalış kaydetti.

Yurt dışı bankaların yurt içindeki mevduatlarında, yabancı para cinsinden 1 milyar 89 milyon dolar ve Türk lirası cinsinden 198 milyon dolar olmak üzere toplamda 1 milyar 287 milyon dolarlık net artış gerçekleşti.

Bu dönemde yurt dışından sağlanan kredilerle ilgili olarak diğer sektörler 301 milyon dolar net geri ödeme, bankalar ve genel hükümet sırasıyla, 509 milyon dolar ve 50 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi.

Resmi rezervlerde ekimde 247 milyon dolarlık net artış oldu.

Merkez Bankası geçici verilerine göre, dönemler itibarıyla ödemeler dengesi gerçekleşmeleri şöyle (milyon dolar):

2022 Ocak-Ekim 2023 Ekim 2023 Ocak-Ekim
A- CARİ İŞLEMLER HESABI -39,027 186 -40,684
1. İhracat 208,789 22,426 206,335
2. İthalat 283,137 27,292 283,642
Mal Dengesi -74,348 -4,866 -77,307
3. Hizmet Gelirleri 74,961 10,055 85,265
4. Hizmet Giderleri 31,124 4,020 39,353
Mal ve Hizmet Dengesi -30,511 1,169 -31,395
5. Birincil Yatırım Kaynaklı Gelirler 6,110 828 8,710
6. Birincil Yatırım Kaynaklı Giderler 14,058 1,829 18,365
Mal, Hizmet ve Birincil Gelir Dengesi -38,459 168 -41,050
7. İkincil Yatırım Kaynaklı Gelirler -568 18 366
B. SERMAYE HESABI -27 -16 -183
C. FİNANS HESABI -22,528 -2,758 -38,251
8. Doğrudan Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 3,978 550 4,902
9. Doğrudan Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 11,284 1,188 7,824
10. Portföy Yatırımları: Net Varlık Edinimi 4,261 602 2,478
11. Portföy Yatırımları: Net Yükümlülük Oluşumu -10,633 -87 3,730
11.1. Hisse Senetleri -3,758 -423 -588
11.2. Borç Senetleri -6,875 336 4,318
12. Diğer Yatırımlar: Net Varlık Edinimi 10,715 -61 2,221
12.1. Merkez Bankası 0 0 0
12.2. Genel Hükümet 11 0 43
12.3. Bankalar 4,371 -1,433 1,685
12.4. Diğer Sektörler 6,333 1,372 493
13. Diğer Yatırımlar: Net Yükümlülük Oluşumu 40,831 2,748 36,298
13.1. Merkez Bankası 7,362 25 13,575
13.2. Genel Hükümet 452 50 -263
13.3. Bankalar 14,706 2,615 14,998
13.4. Diğer Sektörler 18,311 58 7,988
Cari, Sermaye ve Finans Hesapları -16,526 2,928 -2,616
D. NET HATA VE NOKSAN 22,790 -2,681 -8,095
GENEL DENGE -6,264 -247 10,711
E. REZERV VARLIKLAR 6,264 247 -10,711
14. Resmi Rezervler 6,264 247 -10,711
15. Uluslararası Para Fonu Kredileri 0 0 0

(Bitti)

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x